Реєстр приймання зерна від шофера бланк

реєстр приймання зерна від шофера бланк
Форма № инв-1 Акт інвентаризації дорогоцінних металів та виробів з них. Create a clipboard You just clipped your first slide! Після розвантаження зерна водій повертається і завідувач току (вагар) зважує транспортний засіб і записує в своєму реєстрі масу тари, визначає масу зерна і одночасно вказує, від якого комбайну прийнято зерно. Форма N 21-НП Довідка про книжкові залишки нафтопродуктів (нафти). Форма N 22-НП Акт вимірювання нафтопродуктів (нафти) у резервуарах. Але в комп’ютері зберігається великий обсяг довідкової, постійної та змінної інформації, що змінює технологічний процес обліку, дає можливість скорочувати кількість показників у документах. Продукти сільського господарства і промислові товари із сільськогосподарської сировини становлять 75 % фонду народного споживання.


Курс на підвищення ефективності економіки означає, що результати виробництва мають зростати швидше, ніж затрати на нього. Форма N ПБАСГ-6 Акт на вихід і сортування добового молодняку птиці. Валова продукція — це весь обсяг продукції, виробленої в господарстві за рік. Крім того, підсумкові дані за місяць про продаж та купівлю облігацій треба зіставити з даними, відображеними на відповідних синтетичних рахунках у бухгалтерії Ощадбанку. Слід також зазначити, що серед працівників, зайнятих в сільському господарстві, переважають ті, що зайняті в тваринництві.

Форма № 6-підтвердження Реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу. Продукція, одержана від переробки сільськогосподарської продукції рослинництва (мука, консерви, фруктові і овочеві соки), оприбутковується на підставі Звіту про переробку продукції, який складається в двох примірниках завідувачем виробництва або майстром. Після того, як вантаж доставлено водій (експедитор) надає всі три екземпляри вантажоодержувачу для заповнення (проставити підпис, при необхідності печатку чи штамп). Вантажоодержувач залишає у себе другий екземпляр ТТН, а 3 та 4 передає водію (експедитору), а останній передає їх Перевізнику.

Похожие записи: